Μικρή ηλιακή μονάδα

 • MONO-90W And PLOY-90W

  MONO-90W και PLOY-90W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 40

  Διάσταση παλέτας MONO-90W (mm): L697 × Wl, 110 × H988

  Καθαρό βάρος MONO-90W ανά παλέτα: 241,6 kg

  Μικτό βάρος MONO-90W ανά παλέτα: 291,6 kg

  PLOY-90W Διάσταση παλέτας (mm): L697 × Wl, 110 × Hl, 074

  PLOY-90W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 266,8 kg

  PLOY-90W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 316,8 kg

 • MONO-80W And PLOY-80W

  MONO-80W και PLOY-80W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 40

  Διάσταση παλέτας MONO-80W (mm): L697 × Wl, 110 × H861

  Καθαρό βάρος MONO-80W ανά παλέτα: 204,4 kg

  ΜΟΝΟ-80W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 254,4 kg

  Διάσταση παλέτας PLOY-80W (mm): L697 × Wl, 110 × H827

  PLOY-80W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 225,6 κιλά

  PLOY-80W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 275,6 kg

 • MONO-60W And PLOY-60W

  ΜΟΝΟ-60W και PLOY-60W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 40

  Διάσταση παλέτας MONO-60W (mm): Ll, 110 × W624 × H827

  Καθαρό βάρος MONO-60W ανά παλέτα: 167,6 kg

  ΜΟΝΟ-60W Μικτό Βάρος ανά Palle: 217,6 kg

  PLOY-60W Παλέτα Διάσταση (mm): L661 × Wl, 110 × H827

  PLOY-60W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 184 kg

  PLOY-60W Μικτό βάρος ανά Palle: 234 kg

 • MONO-50W And PLOY-50W

  ΜΟΝΟ-50W και PLOY-50W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 40

  Διάσταση παλέτας MONO-50W (mm): L697 × Wl, 110 × H649

  Καθαρό βάρος MONO-50W ανά παλέτα: 142,8 kg

  Μικτό βάρος MONO-50W ανά παλέτα: 192,8 kg

  Διάσταση παλέτας PLOY-50W (mm): L697 × Wl, 110 × H687

  PLOY-50W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 156,4 κιλά

  PLOY-50W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 206,4 kg

 • MONO-100W And PLOY-100W

  MONO-100W και PLOY-100W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 40
  Διάσταση παλέτας MONO-100W (mm): L944 × Wl, 110 × H827
  MONO-100W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 266,4 kg
  ΜΟΝΟ-100W Μεικτό βάρος ανά παλέτα: 316,4 κιλά
  PLOY-100W Διάσταση παλέτας (mm): Ll, 038 × Wl, 110 × H827
  PLOY-100W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 294,4 κιλά
  PLOY-100W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 344,4 kg
 • ONO-120W And PLOY-120W

  ONO-120W ΚΑΙ PLOY-120W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 35

  Διάσταση παλέτας MONO-120W (mm): Ll, 049 × Wl, 150 × H827

  Καθαρό βάρος MONO-120W ανά παλέτα: 312,55 kg

  Μικτό βάρος MONO-120W ανά παλέτα: 362,55 kg

  PLOY-120W Διάσταση παλέτας (mm): Ll, 150 × Wl, 156 × H827

  PLOY-120W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 345,45 kg

  PLOY-120W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 395,45 kg

 • MONO-3W And PLOY-3W

  MONO-3W Και PLOY-3W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 900

  Διάσταση παλέτας (mm): L860 x W1,062 x H721

  Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 342 κιλά

  Μικτό βάρος ανά παλέτα: 392 kg

 • MONO-160W And PLOY-160W

  MONO-160W Και PLOY-160W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 35

  Διάσταση παλέτας (mm): L1,150 × W1,366 × H827

  Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 409,85 kg

  Μικτό βάρος ανά παλέτα: 459,85 kg

  PLOY-160W Παλέτα Διάσταση (mm): Ll, 150 × Wl, 509 × H827

  PLOY-160W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 453,95 κιλά

  PLOY-160W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 503,95 kg

 • MONO-6W And PLOY-6W

  MONO-6W και PLOY-6W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 720

  Διάσταση παλέτας MONO-6W (mm): Ll, 002 × Wl, 062 × H721

  Καθαρό βάρος MONO-6W ανά παλέτα: 403,2 κιλά

  ΜΟΝΟ-6W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 453,2 κιλά

  PLOY-6W Διάσταση παλέτας (mm): Ll, 162 × Wl, 062 × H721

  PLOY-6W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 468 kg

  PLOY-6W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 518 kg

 • MONO-12W And PLOY-12W

  MONO-12W Και PLOY-12W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 720

  Διάσταση παλέτας (mm): Ll, 434 × Wl, 062 × H889

  Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 748,8 κιλά

  Μικτό βάρος ανά παλέτα: 798,8 κιλά

  PLOY-12W Διάσταση παλέτας (mm): Ll, 414 × Wl, 062 × Hl, 009

  PLOY-12W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 871,2 κιλά

  PLOY-12W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 921,2 κιλά

 • MONO-20W And PLOY-20W

  ΜΟΝΟ-20W και PLOY-20W

  MONO-20W Ποσότητα ανά παλέτα: 360

  Διάσταση παλέτας MONO-20W (mm): Ll, 137 × Wl, 062 × H860

  MONO-20W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 576 kg

  ΜΟΝΟ-20W Μεικτό βάρος ανά παλέτα: 626 kg

  PLOY-20W Ποσότητα ανά παλέτα: 240

  PLOY-20W Παλέτα Διάσταση (mm): L842 × Wl, 062 × H860

  PLOY-20W Παλέτα Διάσταση (mm): 424,8 kg

  PLOY-20W Παλέτα Διάσταση (mm): 474,8 kg

 • MONO-40W And PLOY-40W

  ΜΟΝΟ-40W και PLOY-40W

  Ποσότητα ανά παλέτα: 80

  Διάσταση παλέτας MONO-40W (mm): L697 × Wl, 110 × H928

  Καθαρό βάρος MONO-40W ανά παλέτα: 216 kg

  MONO-40W Μεικτό βάρος ανά παλέτα: 266 kg

  Διάσταση παλέτας PLOY-40W (mm): L697 × Wl, 110 × H998

  PLOY-40W Καθαρό βάρος ανά παλέτα: 244 κιλά

  PLOY-40W Μικτό βάρος ανά παλέτα: 294 kg